Nákupní řád

 

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.hezkechvilky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

 

Výklad pojmů

Prodávající  - je osoba, která v rámci své podnikatelské činnosti prodává zboží nebo služby přímo nebo prostřednictvím jiné osoby.

Kupující - je osoba, která nakupuje předmětné zboží za účelem dalšího prodeje a podnikání. Vztah mezi prodejcem a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem.

Spotřebitel - je právnická nebo fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva - je smlouva mezi prodejcem a spotřebitelem. Kupní smlouvu je možné uzavřít na dálku - (objednávkou, faxem, mailem...) - bez přítomnosti obou smluvních stran. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

 

Informace o zboží

Výrobky na e-shopu obsahují:

  • Kód výrobku, popis funkce, rozměry výrobku, vlastnosti výrobku (barvy, váhy, velikosti, objem, funkce), materiál výrobku nebo jeho složení
  • Maloobchodní cenu včetně DPH
  • Skladovou dostupnost zboží
  • Hodnocení spotřebitelů
  • Doplňující fotografie výrobků 
Záruční doba produktů je 24 měsíců s výjimkou zboží spotřebního a zboží zrychlené spotřeby (baterie apod.).

 

Ceny

Na e-shopu jsou uvedeny maloobchodní ceny včetně DPH. 
 

Objednávka

Doporučený postup:
1) Vyberte požadované zboží
2) Objednejte si zboží
3) Zvolte způsob dopravy, převzetí a druh platby
4) Odešlete objednávku
5) Obratem obdržíte e-mailem potvrzení Vaší objednávky
 
Veškeré podané a potvrzené objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s "Nákupním řádem", "Dodacími podmínkami" a "Reklamačním řádem". Každá objednávka bude obratem potvrzena e-mailem, na kontakt uvedený v objednávkovém formuláři.

 

Ochrana osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů prodávající používá data a osobní údaje kupujících pro provozování e-shopu, pro možnost vyhodnocování statistických údajů a pro marketingové účely.Databáze nejsou nikdy zneužívány jinými firmami a data zákazníků jsou považována ze velmi citlivý a důvěrný materiál - proto jsou šifrována a ukládána zvlášť od historie nákupů.
 

Povinné údaje, které zadáváte při registraci:

  • jméno a příjmení
  • úplnou adresu (ulice a číslo popisné, město, PSČ)
  • e-mail
  • telefon

Tyto údaje jsou nutné pro Vaši identifikaci. Údaje se použijí  k realizaci a vystavení faktury za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a komunikaci se zákazníkem. Údaje o zákaznících a nákupech jsou ukládány v zabezpečené databázi.Uzavřením kupní smlouvy souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů za výše uvedeným účelem. Zákazník, který nesouhlasí s uložením dat a osobních údajů, může písemně požádat o odstranění svých osobních údajů z databáze prodávajícího v nezbytném rozsahu, který je nutný pro zamezení dalšího používání osobních údajů za uvedeným účelem.

Veškeré údaje, které zadal zákazník při registraci, může sám měnit po přihlášení se do svého účtu v uživatelské zóně. Na jeho přání mohou tyto údaje být z databáze vymazány.

 

Záruka na zboží

Na všechny produkty poskytujeme záruku 24 měsíců od převzetí zboží (datum expedice na faktuře nebo daňovém dokladu) vyjma zboží stanoveném zákonem (baterie, zboží s rychlejší dobou spotřeby apod.).

 

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou - má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavků kupujícího = buď výměnou věci za novou nebo její opravou. Pouze pokud to není možné může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

 

Vyšší moc

Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci. V takovém případě bude kupujícího informovat o úpravě objednávky v nejbližším možném termínu, nejpozději však při předání zboží, a to písemně faxem či e-mailem.

 

Zrušení kupní smlouvy

Zboží musí být v původním balení se všemi jeho součástmi. Nesmí být použité, vyprané, znečištěné nebo poškozené a nesmí být odstraněn pečetní obal. V případě, že nejste spokojeni s dodaným zbožím a splňujete podmínky pro vrácení peněz dle §53, doručte ho nejpozději do 14-ti kalendářních dnů od data jeho převzetí.

Dle směrnice EU L 144/19 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 4. 6. 1997

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 97/7/ES ze dne 20. května 1997 jsou erotické pomůcky považovány za "Zboží zvláštního charakteru" a jejich vrácení a výměna není z hygienických důvodů možná. Do této skupiny vyjímek z §53 patří i spodní prádlo u něhož se nedá vyloučit, že bylo použito přímo na intimních partiích. Z e-shopu je možno vrátit prádlo pouze v původním nerozbaleném obalu a nepoužité.

 

 

Provozovatel:

Martina Valnerová
IČ:   05219205
Josefy Faimonové 2229/14
628 00  Brno 
774 222 864 

Dodavatel zboží:

City Realex, a.s.
Tenisová 954/16
102 00 Praha 10

X
Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).